Välkommen till filmbolaget eyefeed AB!

Håkan BjerkingProduktionerAmbresÄr allt ok?ProcesserKontakt


Agera ditt budskap - processhantering

Syfte: Få medarbetare att bli medvetna om vilka signaler de skickar ut till sin omgivning om vilka de är, vilka egenskaper de verkligen har och tror sig ha. Förädla de goda egenskaperna och låta sig inspireras av andra medarbetares goda egenskaper.

Mål: Att var och en av medarbetarna har fått åtminstone en aha-upplevelse om vilka de är/hur de automatiskt reagerar i vissa situationer samt att de blivit medvetna om olika sätt att bredda sina egenskaper. Och också att de har fått pröva på att agera på ett för dem själva väsenskilt sätt ställt i relation till hur de uppfattar sig själva.

Tid: En halv till en dag
Antal:
Grupper om max 20 personer

Ämnen: Hur fungerar jag som medarbetare/ledare tillsammans med mina kollegor, hur fungerar jag gentemot kund, vilka är mina styrkor, var ligger mina svagheter, hur får jag hjälp av mina medarbetare att balansera dem.

Resultat: Medarbetarna har blivit klarare över vilka de är och hur de uppfattas och har dessutom lärt känna sina övriga medarbetare mycket bättre. De kommer i fortsättningen att agera mer samlat och stöttande, samt att var och en kommer att agera mer fokuserat i olika situationer.

 Vi arbetar i 4 steg